Benvolgudes famílies, anem a començar un curs que serà diferent degut a la situació sanitària provocada pel COVID-19, per la qual cosa estem obligats a complir una sèrie de mesures de prevenció específiques:

 1. L’alumne/a esperarà a l’exterior dels centre, mantenint la distància de seguretat amb els seus companys (1,5 m), fins que el professor/a el/la reculla.
 2. Una vegada dins del centre, el/la professor/a prendrà la temperatura, i en cas de tindre 37,5oC o més, no tindrà accés a la classe. Per a evitar aquestes situacions preguem als alumnes que els prenguen la temperatura abans de vindre al Centre.
 3. Si es presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) que pogués estar associada amb la COVID-19 no s´ha d´acudir a l´activitat. No reincorporar-se fins a la confirmació d´absència de risc individual i no ser risc per a la resta.
 4. A continuació, caldrà desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que es troba a diferents punts del Centre.
 5. Les entrades dels diferents grups seran escalonades, per evitar aglomeracions en l’entrada. Preguem màxima puntualitat.
 6. Tindrem una accés per a l’entrada al Centre (Porta Principal, situada a l’Avinguda 9 d’Octubre), i un punt d’eixida (Porta Emergència situada Carrer Picassent). Els alumnes que tinguen classe a la Sala d’Audicions eixiran per la Porta d’Emergència situada al Parc de la Música.
 7. Els alumnes finalitzaran les classes 5 minuts abans per tal de dur a terme les tasques de desinfecció i ventilació de l’aula.
 8. Les famílies dels alumnes NO podran  accedir al Centre sense cita prèvia.
 9. No es pot transitat lliurement pel Centre. En cas de canvi d’aules, serà el professorat l’encarregat de dirigir als alumnes pel corredor i portar-los a la nova aula, evitant qualsevol encreuament amb un altre grup.
 10. Haurà de mantenir un mínim  distància física de 1,5m tant amb el professor/a com amb la resta de companys d’aula. Totes les aules compleixen la distancia de seguretat establerta per la normativa.
 11. No es pot compartir cap instrument musical, filtre o canya, ni tan sols per breus instants. Els instruments, annexos, mobiliari, faristols i partitures seran d´ús individual.
 12. Els instruments compartits (percussió, piano, …) es netejaran abans de cada ús i en acabar l´assaig.
 13. Els instrumentistes de Vent-Metall tindran en compte de desaiguar en les zones destinades a eixa tasca.
 14. Els instrumentistes de Vent no poden fer la neteja de l’instrument a l’aula, ho faran a casa.
 15. L’alumnat no tindrà interaccions físiques amb cap company, dins del Centre.
 16. Es permet l’ús dels banys, sempre que siga absolutament necessari, llavant-se les mans abans i després de la seua utilització.
 17. L’ús de la mascareta serà obligatori per a circular pel Centre, així com per a les classes en les que el seu ús no impossibilite la pràctica instrumental.
 18. Declaració de responsabilitat.

AQUESTES INSTRUCCIONS PODRAN MODIFICAR-SE ATENET A LES INSTRUCCIONS MARCADES PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIO.

L’Equip Directiu.