Estimades famílies:

Donada la situació actual ocasionada pel COVID-19, anem a aprofitar aquest canal de comunicació, que és la pàgina web de la Societat per tal de publicar els horaris corresponents al curs 2021–2022.

Com podreu vore hem separat en tres graelles els horaris de Preparatori, Ensenyances Elementals i Professionals per tal de facilitar la visualització del mateix.

Per als horaris de les classes individuals d’instrument, serà el professor/a, tutor/a l’encarregat de contactar amb l’alumne/a per tal d’assignar l’horari. Aquesta tasca es portarà a terme del 13 al 18 de setembre de manera telefònica.

Degut a aquesta situació sanitària que estem vivint, aquest curs des de la comunitat educativa anem a tractar d’evitar la fluctuació entre grups, per tal de mantenir sempre un nombre equiparat d’alumnes en cada grup.

Distribució assignatures per curs

Assignatures de preparatori

CURS ASSIGNATURES
Iniciació Iniciació musical
1er Preparatori Preparatori
2on Preparatori Preparatori 2

Instrument

Horari assignatures preparatori – Descarrega l’horari de preparatori

Assignatures d’ensenyaments elementals

CURS ASSIGNATURES
1er Elemental Llenguatge Musical 1

Cor 1

Instrument

Col·lectiva Metall 1-2 (Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí, Tuba)

Col·lectiva Fusta 1-2 (Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon)

Col·lectiva Corda 1,2,3 (Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix)

Col·lectiva Guitarra

Col·lectiva Piano 1

2on Elemental Llenguatge Musical 2

Cor 2

Instrument

Col·lectiva Metall 1-2 (Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí, Tuba)

Col·lectiva Fusta 1-2 (Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon)

Col·lectiva Corda 1,2,3 (Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix)

Col·lectiva Guitarra

3er Elemental Llenguatge Musical 3

Cor 3

Instrument

Col·lectiva Metall 3-4 (Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí, Tuba)

Col·lectiva Fusta 3-4 (Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon)

Col·lectiva Corda 1,2,3 (Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix)

Col·lectiva Guitarra

Col·lectiva Piano 3-4

Col·lectiva Percu 3-4

4rt Elemental Llenguatge Musical 4

Cor 4

Instrument

Col·lectiva Metall 3-4 (Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí, Tuba)

Col·lectiva Fusta 3-4 (Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon)

Col·lectiva Corda 1,2,3 (Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix)

Col·lectiva Guitarra

Col·lectiva Piano 3-4

Col·lectiva Percu 3-4

Horari assignatures ensenyaments elementals – Descarrega l’horari d’ensenyaments elementals

Assignatures d’ensenyaments professionals

CURS ASSIGNATURES
1er Professional Llenguatge Musical 1 EP

Instrument

Banda Juvenil/Orquestra

2on Professional Llenguatge Musical 2 EP

Instrument

Piano Complementari

Banda Juvenil/Orquestra

3er Professional Harmonia 1

Instrument

Piano Complementari

Banda Juvenil/Orquestra/Cor

Música Cambra (horari a determinar)

4rt Professional Harmonia 2

Instrument

Piano Complementari

Banda Juvenil/Orquestra/Cor

Música Cambra (horari a determinar)

5é Professional Anàlisi 1 (Horari NO DEFINITIU)

Instrument

Historia de la Música

Banda Juvenil/Orquestra/Acompanyament

Música Cambra (horari a determinar)

Optativa

6é Professional Anàlisi 2 (Horari NO DEFINITIU)

Instrument

Historia de la Música

Banda Juvenil/Orquestra/Acompanyament

Música Cambra (horari a determinar)

Optativa

Horari assignatures d’ensenyaments professionals – Descarrega l’horari d’ensenyaments professionals