Estimades famílies:

Donada la situació actual ocasionada pel COVID-19, anem a aprofitar aquest canal de comunicació, que és la pàgina web de la Societat per tal de publicar els horaris corresponents al curs 2020 – 2021.

Com podreu vore hem separat en dos graelles els horaris de les Ensenyances Elementals i Professionals per tal de facilitar la visualització del mateix.

Com ja sabreu d’anys anteriors, en els cursos en els que hi haja més d’un grup, serà el professor/a l’encarregat de contactar amb cadascuna de les famílies per tal de confeccionar dit grup. Igualment per als horaris de les classes individuals d’instrument, serà el professor/a tutor/a l’encarregat de contactar per tal d’assignar l’horari. Aquesta tasca es portarà a terme del 7 al 18 de setembre de manera telefònica.

Degut a aquesta situació sanitària que estem vivint, aquest curs des de la comunitat educativa anem a tractar d’evitar la fluctuació entre grups, per tal de mantenir sempre un nombre equiparat d’alumnes en cada grup.

SORTEIG LLETRA HORARIS

Distribució assignatures per curs

Assignatures elemental

CURS ASSIGNATURES
2on Preparatori Preparatori 2

Instrument

1er Elemental Llenguatge Musical 1

Cor 1

Instrument

Col·lectiva Metall 1-2 (Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí, Tuba)

Col·lectiva Fusta 1-2 (Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon)

Col·lectiva Corda 1,2,3 (Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix)

Col·lectiva Guitarra

Col·lectiva Piano 1

2on Elemental Llenguatge Musical 2

Cor 2

Instrument

Col·lectiva Metall 1-2 (Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí, Tuba)

Col·lectiva Fusta 1-2 (Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon)

Col·lectiva Corda 1,2,3 (Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix)

Col·lectiva Guitarra

3er Elemental Llenguatge Musical 3

Cor 3

Instrument

Col·lectiva Metall 3-4 (Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí, Tuba)

Col·lectiva Fusta 3-4 (Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon)

Col·lectiva Corda 1,2,3 (Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix)

Col·lectiva Guitarra

Col·lectiva Piano 3-4

Col·lectiva Percu 3-4

4rt Elemental Llenguatge Musical 4

Cor 4

Instrument

Col·lectiva Metall 3-4 (Trompeta, Trompa, Trombó, Bombardí, Tuba)

Col·lectiva Fusta 3-4 (Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon)

Col·lectiva Corda 1,2,3 (Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix)

Col·lectiva Guitarra

Col·lectiva Piano 3-4

Col·lectiva Percu 3-4

Horari assignatures elemental

horari assignatures elementals 2020/2021 SAMA

Assignatures professional

CURS ASSIGNATURES
1er Professional Llenguatge Musical 1 EP

Instrument

Banda Juvenil/Orquestra

2on Professional Llenguatge Musical 2 EP

Instrument

Piano Complementari

Banda Juvenil/Orquestra

3er Professional Harmonia 1

Instrument

Piano Complementari

Banda Juvenil/Orquestra/Cor

Música Cambra (horari a determinar)

4rt Professional Harmonia 2

Instrument

Piano Complementari

Banda Juvenil/Orquestra/Cor

Música Cambra (horari a determinar)

5é Professional Anàlisi 1 (Horari NO DEFINITIU)

Instrument

Historia de la Música

Banda Juvenil/Orquestra/Acompanyament

Música Cambra (horari a determinar)

Optativa

6é Professional Anàlisi 2 (Horari NO DEFINITIU)

Instrument

Historia de la Música

Banda Juvenil/Orquestra/Acompanyament

Música Cambra (horari a determinar)

Optativa

Horari assignatures professional

horari assignatures professional 2020/2021 SAMA