Termini d’inscripció a les proves d’accés d’ensenyances professionals per al curs 2020/2021

Per a la prova d’acces als ensenyaments professionals de música d’Alginet hi haurà dues convocatories, una a juliol y una altra a setembre. L’inscripció s’ha de realitzar telemàticament a través del següent formulari, dins del termini detallat a continuació:

Convocatòria juliol:

  • Termini d’iscripció i sol·licitud: De l’1 de juny fins al 9 de juny.
  • Publicació tribunals: 23 de juny.
  • Data realització proves: De l’1 al 10 de juliol.

Convocatòria setembre:

  • Termini d’iscripció i sol·licitud: Del 15 de juliol fins al 21 de juliol.
  • Publicació tribunals: 24 de juliol.
  • Data realització proves: Del 2 al 5 de setembre.