Termini matrícula 2021/2022

El termini per a matricular-se a l’escola de música d’Alginet es de l’1 al 9 de juliol i de l’1 al 9 de setembre. Per a realitzar l’inscripció hi ha que omplir el següent formulari:

Taxes matrícula

Curs Assignatures
Iniciació  Llenguatge musical 

(Matrícula gratuita)

Preparatori 1r Llenguatge musical

(Matrícula gratuita)

Preparatori 2n Llenguatge musical

Instrument

1r E. Elementals Llenguatge musical

Instrument

Cor 

Conjunt

2n E. Elementals Llenguatge musical

Instrument

Cor 

Conjunt

3r E. Elementals Llenguatge musical

Instrument

Cor 

Conjunt

4t E. Elementals Llenguatge musical

Instrument

Cor 

Conjunt

 

  • EL PREU PER ASSIGNATURA SERÀ DE 20 €.
  • AL TOTAL DEL PREU DE LA MATRÍCULA ES SUMARÀ 2€ EN CONCEPTE DEL PAGAMENT DEL CEDRO (DRETS D’AUTOR I PROPIETAT INTELECTUAL).
  • EL PREU PER ASSIGNATURA EN CAS D’HAVER DOS O MES MEMBRES D’UNA FAMÍLIA SERÀ DE 15€

 

Curs Piano/Acordió Guitarra Resta instruments
1r ep Llen.Musical

Instrument

Conjunt

Llen.Musical

Instrument

Conjunt

Llen.musical

Instrument

Banda/Orquestra

2n ep Llen.Musical

Instrument

Conjunt

Llen.Musical

Instrument

Conjunt

Piano Compl.

Llen.Musical

Instrument

Piano Compl.

Banda/Orquestra

3r ep Harmonia

Instrument

Cambra

Cor

Harmonia

Instrument

Cambra

Piano Compl.

Harmonia

Instrument

Cambra

Piano Compl.

Banda/Orquestra

4t ep Harmonia

Instrument

Cambra

Cor

Harmonia

Instrument

Cambra

Piano Compl.

Harmonia

Instrument

Cambra

Piano Compl.

Banda/Orquestra

5é ep Anàlisi

Instrument

Cambra

Acompanyament

Hª Música

Optativa

Anàlisi

Instrument

Cambra

Acompanyament

Hª Música

Optativa

Anàlisi

Instrument

Cambra

Hª Música

Optativa

Banda/Orquestra

6é ep Anàlisi

Instrument

Cambra

Acompanyament

Hª Música

Optativa

Anàlisi

Instrument

Cambra

Acompanyament

Hª Música

Optativa

Anàlisi

Instrument

Cambra

Hª Música

Optativa

Banda/Orquestra

 

  • L’ASSIGNATURA DE BANDA/ORQUESTRA TINDRÀ LA MATRÍCULA GRATUITA.
  • EL PREU PER ASSIGNATURA SERÀ DE 20 €.
  • AL TOTAL DEL PREU DE LA MATRÍCULA ES SUMARÀ 2€ EN CONCEPTE DEL PAGAMENT DEL CEDRO (DRETS D’AUTOR I PROPIETAT INTEL.LECTUAL).
  • EL PREU PER ASSIGNATURA EN CAS D’HAVER DOS O MES MEMBRES D’UNA FAMÍLIA SERÀ DE 15€.

Pagaments mensuals

Iniciació Musical (4-5 anys)

INICIACIO

Quota
29 €

Preparatori Musical (6-7 anys)

1r PREPARATORI

Quota
32 €

2n PREPARATORI

Quota
50 €

Ensenyances elementals

1r ENSENYANCES ELEMENTALS

Quota
78 €

1r ENSENYANCES ELEMENTALS ADULT

Quota
78 €

2n ENSENYANCES ELEMENTALS

Quota
78 €

2n ENSENYANCES ELEMENTALS ADULT

Quota
78 €

3r ENSENYANCES ELEMENTALS

Quota
84 €

3r ENSENYANCES ELEMENTALS ADULT

Quota
89 €

4t ENSENYANCES ELEMENTALS

Quota
84 €

4t ENSENYANCES ELEMENTALS ADULT

Quota
89 €

Ensenyances professionals

1r ENSENYANCES PROFESSIONALS

Quota
85 €

1r ENSENYANCES PROFESSIONALS ADULT

Quota
90 €

2n ENSENYANCES PROFESSIONALS

Quota
96 €

2n ENSENYANCES PROFESSIONALS ADULT

Quota
101 €

3r ENSENYANCES PROFESSIONALS

Quota
102 €

4t ENSENYANCES PROFESSIONALS

Quota
102 €

5é ENSENYANCES PROFESSIONALS

Quota
107 €

6é ENSENYANCES PROFESSIONALS

Quota
110 €