LA FORMACIÓ MUSICAL DE RUTH

Naix a Cullera ( Valencia ) on inicia els seus estudis musical a la SMI Santa Cecilia, de la mà de Don Rafael Ramón.
Seguix la seua formació als Conservatoris:
– Conservatori Profesional de Cullera amb Vicent Balaguer.
– Conservatori Superior de Música i danza de Valencia amb Joan Llinares.
– Conservatori Superior de Música i danza de Malaga amb D. Fco de Gálvez.
Obté la titulació superior en l’especialitat de violí a l’any 2001.
El matéix any obté el certificat d’aptitud pedagógica ( CAP ) en la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ademes asisteix a cursos de perfeccionament en interpretació i Musica de cambra amb els professors : Joaquin Palomares, Victor Martin, Mark Lubotski, Vicent Huerta, Doru Pop, Cristobal Soler, Luca Chiantore.
Al matéix temps reb formació en SPIDO de diferents cursos de formació en pedagogía Musical.
Ha sigut membre de la JOGV, ( jove orquestra de la Generalitat valenciana), de la OFUV, ( orquestra filharmónica de la universitat de valencia) i en la actualitat es membre de la companyia de Òpera LGAM ( Leonor Gago Artist  management ) amb colaboraciò de l’òpera nacional de Maria Biesu de Kishinau.

Inicia la seua llavor com a docent a l’any 1998. Actualment es professora de violi a les escoles i conservatoris de música de D’alginet, Cullera, Alzira i Alcàsser, on també es la directora de L’Orquestra desde l’any 2009.