LA FORMACIÓ MUSICAL DE EUGENIA

Naix a València. Comença els seus estudis elementals de violoncel al Conservatori Professional de Riba-Roja del Túria. Més endavant, cursa els estudis professionals al Conservatori Municipal “José Iturbi” de València obtenint el Premi Extraordinari de Violoncel i la Menció d´Honor de la seua promoció. Any més tard finalitza els seus estudis superiors en la Fundació Conservatori Liceu de Barcelona i els estudis professionals de piano en el Conservatori “Mestre Vert” de Carcaixent.

És graduada en Educació Primària amb menció de música cursant posteriorment el Màster Universitari en Tecnologia Educativa en la Universitat a distància de Madrid (UDIMA) i Màster en Resolució de Conflictes. A més a més, ha realitzat diferents cursos sobre Música i moviment, millora de les competències TIC en l’ensenyament musical, recursos i estratègies per a l´ensenyament del llenguatge musical. Formació en I-musi per a professorat. En l’actualitat és professora de música en un centre educatiu públic i professora de llenguatge musical, sensibilització i iniciació a la pràctica instrumental a la nostra societat.