LA FORMACIÓ MUSICAL D’ANNA

Natural de Turís, inicia els seus estudis musicals als 5 anys de la mà de sa mare, Anabel Roig (catedràtica de Música de Cámara). La va instruir amb el llenguatje musical, a la vegada que la va iniciar tant a la práctica del piano com a la del violí, siguent aquest últim el preferit per Anna.
Va començar la iniciació a la práctica del violí de la má de Trini Galán, continuant els estudis a la Societat Musical “La Artística” de Buñol.
De seguit, va accedir al Conservatori Profesional “San Rafael” de Buñol on superá la formació i va optar per seguir els estudis musicals al Conservatori Superior “Joaquin Rodrigo” de Valéncia, on es va graduar a l’especialitat de interpretació de violí.
Durant l’última etapa de formació va tindre el privilègi de rebre classes de formació i perfeccionament de la ma de Pilar Mor, Vicent Balaguer i Cecilia Garcia entre altres. També va participar amb varies orquestes com : Orquesta sinfónica Reino de Aragón, Orquesta Sinfónica del Cantábrico, Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, Jove Orquesta de la Generalitat Valenciana…
Abans de acabar la seua formació, Anna iniciá la seua vocació apropant la música als més menuts en varies acadèmies privades com “Tempus” i “OFF”, també va tindre el privilègi de impartir classes de violí a l’escola de música “Valentin Puig” de Turís, començant així la seua vida profesional.