Classes individuals estructurades per a realitzar estudis de perfeccionament de qualsevol de les especialitats ofertades al centre, i poder atendre les necessitats especifiques i particulars dels alumnes. Aquestes classes poden anar recolzades amb classes col·lectives.