La publicació del nou decret que regula les Escoles de Música en la Comunitat Valenciana ha suposat un nou escenari per a articular la nova oferta acadèmica. Com a novetat, trobem en l’article 15 l’organització d’aquesta oferta mitjançant els denominats Programes d’Aprenentatge, entesos aquests com uns itineraris formatius adaptats a les necessitats de l’alumnat.

Per tot això, l’oferta de programes d’aprenentatge en la SAMA s’organitzarà en tres àmbits que al seu torn inclouran els diferents programes d’aprenentatge:

A) Sensibilització i estimulació musical (0 a 8 anys)

Programes d’aprenentatge:

 1. Jardí Musical.
 2. Sensibilització i estimulació musical – I.
 3. Sensibilització i estimulació muscal – II.
 4. Iniciació a la pràctica instrumental.

B) Formació Bàsica (> 8 anys)

Programes d’aprenentatge:

 1. Ensenyament Elemental de la música.
 2. Formació de les persones aficionades a la música.
 3. Atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

C) Formació d’adults i aprenentatge al llarg de la vida

Programes d’aprenentatge:

 1. Formació musical per a adults.
 2. Formació musical en agrupacions instrumentals i vocals: cor, banda infantil, banda juvenil, orquestra, banda, grup de percussió, conjunt guitarra, conjunt piano, orquesta d’acordions.
 3. Formació musical d’alt rendiment.

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS:

 • Acordió
 • Clarinet
 • Contrabaix
 • Dolçaina
 • Fagot
 • Flauta travessera
 • Guitarra
 • Oboè
 • Percussió
 • Piano
 • Saxofon
 • Trompa
 • Trompeta
 • Trombó
 • Tuba-Bombardí
 • Ukelele
 • Viola
 • Violí
 • Violoncel