L’Escola de Música “Pascual Pérez Choví” és un altre centre educatiu de la SAMA, també reconegut per la Generalitat Valenciana, i que completa i complementa l’oferta acadèmica d’aquesta societat musical.

 

Es tracta d’un centre educatiu que té com a objectiu apropar l’educació musical al conjunt de la població, amb independència de les edats, interessos, aptituds i expectatives de qualsevol persona que vulga estudiar música. A l’escola de música de la SAMA, totes les persones podem trobar un itinerari formatiu que done satisfacció a les seus necessitats educatives.

 

Disposem d’una àmplia oferta educativa oberta i flexible destinada des de l’alumnat de 0 a 3 anys fins als adults de qualsevol edat. També està, entre els seus objectius, identificar possibles valors i conectar-los amb l’ensenyament reglat i oficial (centre autoritzat).

 

Una part important d’aquest projecte educatiu és la possibilitat de formar part de les nostres agrupacions musicals, per a gaudir de la pràctica musical al mateix temps que s’adquireixen els coneixements necessaris per a participar en un grup musical.

 

En definitiva, la SAMA ofereix, amb els seus dos centres d’educació musical, una àmplia i completa oferta educativa per donar satisfacció a les necessitats formatives de qualsevol persona que vulga incorporar a la seua vida la pràctica musical, individual o en grup.