Primer curs de preparatori (6 anys)

En aquest curs els alumnes comencen a aprendre les primeres grafies musicals i algunes de les qualitats sonores més importants: durada, afinació, intensitat, timbre… Se segueix treballant la coordinació rítmica i la motricitat del cos per a una correcta comprensió i interiorització de la música i els seus elements.

Les experiències sensorials es fan realitat mitjançant el coneixement de les notes i del ritme. Fem les primeres passes en l’escriptura musical

La classe és col·lectiva i té una durada de dues hores setmanals. En aquest nivell es present instruments, per tal de coneixer-los i  posteriorment facilitar la tria de l’instrument.

Segon curs de preparatori (7 anys)

Aquests és el segon curs de l’etapa on els alumnes amplien el seu vocabulari musical. Poden començar a llegir i interpretar alguns signes bàsics: notes, ritmes, expressions, diferents signes,etc. Es continua el treball de les qualitats sonores: durada, afinació, intensitat, timbre, i la coordinació motriu es fa més complexa, sense deixar de plantejar-ho com un joc, introduint l’instrument que han elegit.

La lectura, el ritme, l’entonació i la interiorització de les notes formen part de´aprenentatge de l’alumne/a.

La classe és col·lectiva i té una durada de dues hores setmanals. En aquest nivell ja han triat l’instrument que estudiaran al llarg de la formació musical.