¿Quins aspectes es treballen?

La Iniciació Musical és l’etapa de l’aprenentatge on els xiquets/es tenen una gran receptivitat que permet aprendre i començar a desenvolupar les prinicipals habilitats intel·lectuals i motrius.

Es treballen cinc aspectes fonamentals per assolir aquests objectius: cançó, audició, prellenguatge, joc rítmic i dansa – motricitat.

A l’aula els alumnes es desenvolupen de forma espontània i reben els estímuls musicals de forma sensorial. A partir d’aquests els alumnes responen amb diferents moviments coordinats, tant individualment, com en parelles o en grup.

¿Quin es l’horari?

La classe és col·lectiva i té una durada de dues hores setmanals.