NOTÍCIES &
EVENTS           

La Societat Artística Musical d’Alginet – SAMA és titular d’un centre autoritzat de la Generalitat Valenciana que imparteix els ensenyaments del grau elemental i professional de música.
La finalització dels ensenyaments professionals condueix a l’obtenció d’una titulació oficial.
El projecte educatiu d’aquest centre autoritzat cerca l’excel·lència, per a formar als futurs professionals de la música que vulguen optar als ensenyaments superiors i obtindre una educació musical d´alta qualitat.
El centre autoritzat compta amb una plantilla de professorat de reconeguda solvència en l’àmbit professional de la música i la pedagogia musical.
Els ensenyaments professionals s’articulen en una etapa acadèmica de 6 cursos, i l’alumnat ha de superar una prova d’accés per a poder iniciar aquest nivell.
L’edat idònia per a iniciar els ensenyaments professionals és als 12 anys.