L’associacionisme musical és un element diferencial i molt característic de la comunitat valenciana, és un potent agent cultural i socialitzador que genera un gran sentiment de pertenència a un grup.

Els orígens de la Societat Artística Musical d’Alginet, segons les dades de que es disposen a hores d’ara, es remunten a 1894.

El dia 15 d’octubre de 1900, sota la presidència de Miquel Espert, la Societat celebra una Assemblea General, en que s’aprova el reglament que havia de regir la  societat, denominada Centro Artístico Musical de la Villa de Alginet. Aquest nou reglament fou imprés l’any 1901 a la impremta de José Vila Serra de València. Sis anys després, la Banda es constitueix com una part del “Centro Artístico Musical”.

Des d’aleshores s’han constituit diferentes juntes amb els seus presidents i altres càrrecs que han anat establint-se segons les diferents necessitats del moment.

Actualment la societat contempla els càrrecs  de president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tressorer i un màxim de 12 vocals.

Al llibre escrit amb motiu del 125 aniversari de la nostra banda podem trobar informació més personalitzada de la nostra societat.