Els socis que vulguin assistir a l’assemblea de forma virtual, hauran d´emplenar el següent questionari d´inscripció abans de les 14:00 h del dia 16 de març 2021.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si procedeix de l’acta de l’assemblea general ordinària de 2020
2. Relació de conters.
3. Gestió de la junta directiva i memòria d’activitats de l’últim any.
4. Programació d’actes per l’any 2021.
5. Informe de la presidència.
6. Precs i preguntes.

Aprofitem per enviar-li molts ànims en aquests difícils moments. Cuida´t

El President: Salvador López Espert