Finaliza sus estudios profesionales en la especialidad de clarinete en la Societat Musical d’Alzira en 2011. Ese mismo año ingresa en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia en la especialidad de Musicología. Al mismo tiempo, realiza los tres cursos de Dirección de Banda en la escuela Juventuts Musicals Vall d’Albaida con el profesor José Rafael Pascual Vilaplana.
Durante los años 2016-2021 realiza los estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia en la especialidad de Dirección con Ramón Ramírez y Nadezhda Stoyanova, en orquesta y coro respectivamente. Asimismo, recientemente ha realizado el Máster en Investigación Musical en la Universidad Internacional de Valencia. Durante el curso 2021-2022 ha cursado el Máster en Dirección de Orquesta en ESMAR con el maestro Cristóbal Soler.
Actualmente es profesora de historia de la música y coro en la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera desde 2019.

Es directora de la orquesta de la Sociedad Artística Musical de Alginet  esde  2019 y de la banda sinfónica de la misma sociedad desde junio de 2022.
En julio de 2021 ganó el curso concurso de dirección de orquesta de “XXXVI  Cursos Ciutat de Cullera” impartido por el maestro Carlos Garcés.
Como directora invitada dirigió en noviembre de 2021 a mil músicos en el “Gran Paquito” organizado por la FSMCV, así como también a la Banda Municipal de Albacete en marzo de 2022. También ha sido directora invitada de la Banda Sinfónica de la Sociedad Instructivo Musical Santa Cecilia de Cullera y ganadora del II Campus Concurso Music  Festival de Lugo de Dirección en el 2023.

MEMBRES DE LA BANDA

FISCORN

Fliscorno instrumento de viento

Voro López

Richard Aguado

Paco Espert

FAGOT

Fagot instrumento musical de viento

Antoni Aliaga

Marisa Martínez

TROMPA

Trompa instrumento de viento

Luís López

Natalia Escútia

Àngels Greus

María Roig

Paloma Valero

Marta Fargueta

J. Manuel March

Mercé Bosch

David Megías

Guillem Part

BOMBARDÍ

Bombadino, Instrumento de Viento

Pacó Terol

Rosa Vivens

Cristina Fercalo

Fidel Ramírez

José Báguena

Carmen Nadal

TUBA

Tuba, instrumento musical de viento

Francisco Valero

V. Artur Escútia

Ángel Cerdá

José Esparza

Joan Rua Chinchilla

Francisco J Nadal

TROMPETA

Trompeta, instrumento musical de viento.

Jesús Sanfélix

Luis Espert

Iván García

Julen bosch

José Escútia

Joan Part

David Martínez

David Arcos

Toni Aguilar

Ferràn López

Rubén Lozano

Vicent Lozano

OBOE

Oboe, instrumento musical de viento

Laia Grau

Amelia Alapont

Neus Lozano

Angel Ruiz

Neus Lozano

Nuria Espert

FLAUTES

Flauta travesera, instrumento de viento

Ana Abellán

Laura Bosch

Xavi Terol

Francis Castro

Andrea Climent

Anna Bosch

María Gascó

Nuria Bosch

Yunna Greus

María Bisbal

Mireia Company

CLARINET BAIX

Clarinete bajo, instrumento musical afinado en si

Marta Lozano

CLARINETS

Clarinete, intrumento musical de viento

Raúl castro

Nuria Roig

Mireia Juan

Vicent Blasco

Ainoha González

Fina Segura

Alba Celda

Laura Quiles

Sandra Quiles

Sandra Requena

Laura Bayarri

Carla Beltran

Gemma Palau

Lorena company

Irene González

Emilio Estela

Mireia Ramírez

Andrea Cardona

Paco Ramírez

Iván san Ignacio

Mercé Soler

Andrea Fargueta

María Ciscar

Eva Pérez

J Miquel Tortajada

Elena Bosch

Rosa Mª. Blasco

Toni Tortajada

SAXÒFON TENOR

Saxofono tenor, instrumento musical de viento

Carlos Petit

Sara Ortuño

Aure Company

Vicent Botella

Teresa E Murillo

Raúl Atencia

SAXÒFON ALT

Saxofón instrumento de viento

Lara Canet

Elvira Company

Andrea Pérez

María Grau

Luisa Cardona

Batiste Climent

Julia Pastor

Isidro Grau

Eva Ferrandis

Aura de la Concepción

Claudia Beferull

Maite Roig

Sara Bisbal

Sara Sánchez

Mari Cruz Lozano

Aida Escútia

Nuria Velasco

J. Vicente Llopis

SAXÒFON BARÍTON

Saxófono Baritono, instrumento musical afinado en MI bemol

Teresa Elena Murillo

Raúl Atencia

TROMBÓ

Trombón, instrumento musical de viento metal

Pedro Escribano

Rubén García

Miguel A Lozano

Francisco Espert

Soría Presencia

Álex Forés

PERCUSSIÓ

Tambor, instrumento musical de percusión

Raúl Peris

Robert Greus

Anna Beferull

Jaume Gascó

Borja Roig

Julio Lacal

Miguel Espert

Norberto Egea

Josep González

Vicent Vivens

Álvaro Caballero

Andreu Beltrán

FISCORN

FISCORN

Fliscorno instrumento de viento

Voro López

Richard Aguado

Paco Espert

FAGOT

FAGOT

Fagot instrumento musical de viento

Antoni Aliaga

Marisa Martínez

TROMPA

TROMPA

Trompa instrumento de viento

Luís López

Natalia Escútia

Àngels Greus

María Roig

Paloma Valero

Marta Fargueta

J. Manuel March

Mercé Bosch

David Megías

Guillem Part

BOMBARDÍ

BOMBARDÍ

Bombadino, Instrumento de Viento

Pacó Terol

Rosa Vivens

Cristina Fercalo

Fidel Ramírez

José Báguena

Carmen Nadal

TUBA

TUBA

Tuba, instrumento musical de viento

Francisco Valero

V. Artur Escútia

Ángel Cerdá

José Esparza

Joan Rua Chinchilla

Francisco J Nadal

TROMPETA

TROMPETA

Trompeta, instrumento musical de viento.

Jesús Sanfélix

Luis Espert

Iván García

Julen bosch

José Escútia

Joan Part

David Martínez

David Arcos

Toni Aguilar

Ferràn López

Rubén Lozano

Vicent Lozano

OBOE

OBOE

Oboe, instrumento musical de viento

Laia Grau

Amelia Alapont

Neus Lozano

Angel Ruiz

Neus Lozano

Nuria Espert

FLAUTES

FLAUTES

Flauta travesera, instrumento de viento

Ana Abellán

Laura Bosch

Xavi Terol

Francis Castro

Andrea Climent

Anna Bosch

María Gascó

Nuria Bosch

Yunna Greus

María Bisbal

Mireia Company

CLARINET BAIX

CLARINET BAIX

Clarinete bajo, instrumento musical afinado en si

Marta Lozano

CLARINET

CLARINETS

Clarinete, intrumento musical de viento

Raúl castro

Nuria Roig

Mireia Juan

Vicent Blasco

Ainoha González

Fina Segura

Alba Celda

Laura Quiles

Sandra Quiles

Sandra Requena

Laura Bayarri

Carla Beltran

Gemma Palau

Lorena company

Irene González

Emilio Estela

Mireia Ramírez

Andrea Cardona

Paco Ramírez

Iván san Ignacio

Mercé Soler

Andrea Fargueta

María Ciscar

Eva Pérez

J Miquel Tortajada

Elena Bosch

Rosa Mª. Blasco

Toni Tortajada

SAXÒFON TENOR

SAXÒFON TENOR

Saxofono tenor, instrumento musical de viento

Carlos Petit

Sara Ortuño

Aure Company

Vicent Botella

Teresa E Murillo

Raúl Atencia

SAXÒFON ALT

SAXÒFON ALT

Saxofón instrumento de viento

Lara Canet

Elvira Company

Andrea Pérez

María Grau

Luisa Cardona

Batiste Climent

Julia Pastor

Isidro Grau

Eva Ferrandis

Aura de la Concepción

Claudia Beferull

Maite Roig

Sara Bisbal

Sara Sánchez

Mari Cruz Lozano

Aida Escútia

Nuria Velasco

J. Vicente Llopis

SAXÒFON BARÍTON

SAXÒFON BARÍTON

Saxófono Baritono, instrumento musical afinado en MI bemol

Teresa Elena Murillo

Raúl Atencia

TROMBÓ

TROMBÓ

Trombón, instrumento musical de viento metal

Pedro Escribano

Rubén García

Miguel A Lozano

Francisco Espert

Soría Presencia

Álex Forés

PERCUSSIÓ

PERCUSSIÓ

Tambor, instrumento musical de percusión

Raúl Peris

Robert Greus

Anna Beferull

Jaume Gascó

Borja Roig

Julio Lacal

Miguel Espert

Norberto Egea

Josep González

Vicent Vivens

Álvaro Caballero

Andreu Beltrán

Història de la Banda Simfònica

Segons l’acta de l’Ajuntament, de 20 de juny de 1893, s’hi acorda que es duguen a cap les gestions pertinents per a la fusió de les dues bandes i, “… se gestione lo conveniente con los Encargados o Directores de las referidas Músicas, a fin de lograr la fusión de ambas,…

A l’acta del ple municipal de 2 de gener de 1894, essent alcalde Mariano Escutia, hi ha constància que, des del 16 d’aquell mes, es donaria la corresponent subvenció a la ja única banda de música d’Alginet, ja que s’havien fusionat les dues bandes existents: la Música Primitiva i la Música Nova.

IMG-20221027-WA0027

Sent president de la Societat Artística Musical Miguel Espert Roig, diversos directors assumeixen la direcció de la Banda: Valentín Planells (any 1900), José Borrero, Federico Romero, Antonio Palanca Masià (any 1902), José Mafé, Juan Amarte i Pasqual Espert Morera. L’any 1906, sota la direcció d’algun d’aquests tres últims directors, (no podem precisar-ne les dates, però sí que estigueren entre els anys 1902 i 1913), la Banda comença a aconseguir els primers guardons: un 2n. Premi al Certamen de Bandes de València i un 1r. Premi al Certamen de Bandes d’Ondara (Marina Alta). El dia 7 de gener de 1906, davant del notari d’Alginet, el Sr. Claudio Miralles, es constitueix la Banda del Centro Artístico Musical de la villa de Alginet, atorgada pels membres que composen aquesta i pel seu president, Francisco Alfonso Olmedo.

Els directors que succeiren als nomenats anteriorment i dels quals tenim constància són:

– Pascual Pérez Choví, el Salat, de 1913 a 1953. Músic i compositor.  

– Justiniano Latorre Rubio, el tio Justi, entre 1953-1958. Mestre d’educands, músic i compositor.

– Miguel Espert Antich, el Gallet, director de la Banda de la Música d’Alginet entre 1958-1965. Mestre d’educands, músic i compositor.

– José Almendros Torrijos, des de 1965 fins novembre de 1975???

– José Roig Olmedo des del 19 de novembre de 1975, fins el 2 d’agost de 1980.
– Miguel Gómez Gómez, entre els anys 1985-1992.

– Pascual Peris Chirivella,  entre els anys 1993-2001.

– José Solá Palmer  des del 24 de novembre de 2000 a 5 de novembre de 2003

– Vicente Ramón Ramos Villanueva,  Ramón Ramos,  des del 4 de gener de 2001 fins al 16 de març de 2001). Compositor i catedràtic del Conservatori d’Alacant (1990-98) i del de València (1998-2010).

– Sergi Pastor Puchol,  director de la  Banda de la Música d’Alginet entre els anys 2003-2015. Músic i compositor.

– Carlos Aguado  Aguado  director actual de la Banda de  Música d’Alginet des de 2015.

La composició que millor simbolitza a la nostra banda,  amb la qual es finalitzen la majoria dels concerts i la més aclamada pels alginetins és sense dubte el pasdoble Pepita Greus. L‘any 1930,  sota la direcció de Pascual Pérez Choví, el seu compositor, ja  va aconseguir un 1r. Premi en cadascun dels certàmens de Bandes de València i Requena, i un 2n, al Certamen de Bandes de Benifaió .