1a CONVOCATÒRIA PROVA ACCÉS ENSENYANCES PROFESSIONALS